Psiholog Oradea -Simona Hint

Psiholog Oradea-Simona Hint-tel:0740054037 ; e-mail:hint_simona@yahoo.com

Supervizare profesionala in psihologie clinica la Oradea

Supervizare Psihologie clinică – Oradea

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE HINT SIMONA

        ORGANIZEAZA

Grup deschis:

Grup Supervizare în Psihologie Clinică

SUPERVIZOR: Simona Hint

Psiholog clinician specialist , psihoterapeut specialist atestat in psihoterapie cognitive comportamentala

 • Durata: 50 ore, 12 luni (conform cerinţelor Colegiului Psihologilor din România)
 • Cost: 150 lei/lună;
 • Se adresează psihologilor atestaţi în psihologie clinică, practicant în supervizare.
 • Activitatea de supervizare vizează în principal analiza și discutarea cazurilor de evaluare, psihodiagnostic și intervenție psihologică întâlnite în practică de psihologul supervizat.
 • Obiectivele acestor ședințe sunt dobândirea, consolidarea, clarificarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice privind:
 • Reglementări legale și organizarea activității:
  • legislația aplicabilă în domeniu;
  • codul deontologic al profesiei de psiholog;
  • activitatea psihologului practician în psihologie clinică;
  • managementul cabinetului de psihologie clinicã;
  • metodologia evaluãrii clinice.
 • Psihologie clinică și psihopatologie – DSM, ICD;
 • Evaluare clinică și psihodiagnostic:
  • evaluarea dezvoltării;
  • evaluarea cognitivã și neuropsihologicã;
  • evaluarea comportamentalã;
  • evaluare subiectiv-emoționalã;
  • evaluarea personalitãții
  • evaluarea mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
  • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri.
 • Metode de evaluare clinică: interviul clinic, anamneza, observaţia clinică.
 • Principalele instrumente psihologice utilizate în procesul de evaluare clinică, în funcție de specificul activității psihologului supervizat:
  • chestionarele ASEBA – CBCL, YSR, TRF;
  • interviuri (structurate, semistructurate): SCID, KID SCID;
  • teste de evaluare a dezvoltării: Denver II, Bateria de evaluare
  • teste de evaluare cognitivă: Raven, , , YSQ,
  • teste de evaluare a afectivităţii: PDA, MASC, Scalele Hamilton de Anxietate și Depresie; Scala de atitudini disfuncționale DAS, Profilul distresului emoțional PDE;
  • chestionare de evaluare a personalității: MMPI, MCMI, NEO FFI,
  • teste proiective de desen: DAP, DAT, DAF;
  • teste proiective complexe: CAT, TAT, Szondi, Rorschach;
  • teste de evaluare a deteriorării cognitive: MMSE, Testul Ceasului, Scala Reisberg, Scala ADL.
 • Intervenția psihologică, în limitele competenței psihologului clinician;
 • Metodologia de cercetare științifică aplicată în psihologia clinică;
 • Elaborarea unor documente specifice activității psihologului  clinician: raport de evaluare clinică și psihodiagnostic, aviz psihologic etc.
 • Formarea profesională, susținerea de workshop-uri teoretice și practice, în funcție de domeniul de competență.
 • Periodic vor fi evaluate cunoștințele acumulate și activitatea profesională a psihologilor supervizați.
 • Beneficiile supervizatului : penrtu cei doritori sa acumuleze experienta profesionala  se poate incheia contract de voluntariat cu Cabinetul de psihologie.
 • Informații suplimentare și înscrieri la tel 0740054037,adresa str.Tuberozelor nr.19 – colt cu bulebardul Decebal